به گزارش افکارنیوز، دیپلمات‌های نزدیک به جریان مذاکرات اعلام کردند که از اختلاف بین ایران و ۵ + ۱ کاسته شده است.

این گزارش افزود: با این وجود درباره موضوعات اصلی پیشرفت کمی حاصل شده است.

به گزارش این منبع خبری، ایران اعلام کرده است که نیازی به سوخت هسته‌ای برای تولید سلاح هسته‌ای ندارد و خواهان حفظ میزان کنونی غنی سازی اورانیوم خود است.

این گزارش حاکیست، واشنگتن و متحدینش در پی کاستن از ۲۰۰۰۰ هزار سانتریفویژ ایران و محدودیتهای دیگر در این زمینه هستند.