به گزارش افکارنیوز، «علی اکبر صالحی»، ریس سازمان اتمی ایران گفت که آژانس بین‌المللی هسته‌ای باید به موضوع تحقیق در زمینه قصد ایران در ساخت سلاح هسته‌ای پایان بدهد.

بر اساس این گزارش، صالحی در مصاحبه با اینترپرس سرویس اظهار داشت: بر اساس توافق ایران و آژانس بین‌المللی هسته‌ای در فوریه ۲۰۱۴، این سازمان باید به تحقیق در زمینه موضوع چاشنی‌های انفجاری پایان می‌داد

صالحی همچنین اظهار داشت: بر اساس توافق ایران و آژانس بین‌المللی هسته‌ای در فوریه ۲۰۱۴، این سازمان باید به تحقیق در زمینه موضوع چاشنی‌های انفجاری پایان می‌داد.

وی در این زمینه گفت: «براساسی اطلاعات من آن‌ها بدین نتیجه رسیده بودند که گفته‌های ایران منطبق با یافته‌های آن‌ها بوده است.

صالحی افزود که آژالنس بین‌المللی هسته‌ای با چارچوب توافق صورت گرفته بوده موافق بوده است.

وی تاکید کرد که «توضیحات ما برای حصول نتیجه گیری و پایان دادن به این موضوع کافی بوده است.

وی در خاتمه گفت: توضیحات ما برای نتیجهگیری و پایان دادن به این موضوع کافی بوده است.