به گزارش افکارنیوز، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در پایان پنجمین دور از مذاکرات ایران و کشورهای ۱ + ۵ در وین در جمع خبرنگاران ایرانی گفت: مذاکرات بسیار فشرده بود وهنوز هم ادامه دارد.

وی افزود: دیشب همکاران تا ساعت ۱:۳۰ بامداد مشغول مذاکره روی متن بودند امروز هم از صبح رایزنی ها ادامه داشته و من یک دور دیدار با اشتون داشتم و هم اکنون آقایان عراقچی و روانچی با معاونان خانم اشتون مشغول روی کار روی مقدمه هستند.

هنوز نمی توانیم بگوییم متن مشترک وجود دارد.