به گزارش افکارنیوز، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در رأس تیم هسته ای کشورمان پس از ۵ روز مذاکره در وین و شروع نگارش متن توافق نهایی اتریش را ترک کردند.

بر اساس این گزارش تیم هسته ای کشورمان روز دوشنبه وارد وین شدند و مذاکرات را با ناهار کاری اشتون و ظریف آغاز کردند. دو طرف پس از مذاکرات دو جانبه و سه جانبه، نشست های کارشناسی و رسمی روز سه شنبه نگارش متن توافق نهایی را در وین آغاز کردند.

دور اتی مذاکرات قرار است از ۲ جولای (۱۱ تیر ماه) به مدت دو هفته با حضور ظریف و اشتون در وین برگزار شود.