به گزارش افکار ،کیهان در مطلبی با عنوان "ارتباط ژنتيكي شرق و زمانه" نوشت:

روزنامه زنجیره ای شرق و سایت رادیو زمانه(وابسته به اپوزیسیون تحت حمایت دولت هلند) به طور مشترک از یک مجسمه ساز نیهیلیست که ترویج ابتذال را در کارنامه روزگار طاغوت خود دارد، تجلیل کردند.
روزنامه شرق در حالی عکس اصلی صفحه اول خود را به پرویز - ت اختصاص داد و تیتر زد «می خواستم دنیا را پر از هیچ کنم» که رادیو زمانه نیز به عنوان یکی از رسانه های مبتذل فعال در عرصه ترویج پوچ گرایی و فساد اخلاقی به تمجید از این هنرمند سرسپرده روزگار طاغوت پرداخته بود.

خاطرنشان می شود فرد یاد شده با حمایت تبلیغاتی و بودجه اعطایی دفتر فرح پهلوی در روزگار طاغوت برکشیده شد و مجسمه هایی با محوریت اندام تناسلی را برای محوطه کاخ نیاوران ساخت. وی آنقدر در بزرگی پایین تنه مبالغه کرد که از سوی برخی نشریات روزگار طاغوت متهم به شارلاتان بازی به اسم هنر شد. نامبرده با این حال از عطایای صدها میلیون تومانی دولت اصلاحات نیز بی نصیب نماند.
بازگشت روزنامه زنجیره ای شرق به سمت ترویج کنندگان پوچ گرایی و ابتذال در حالی است که این روزنامه پیش از این به خاطر مصاحبه با یکی از مروجان همجنس بازی در خارج کشور(ساقی - ق) توقیف شده بود. ساقی - ق تصادفا از همکاران رادیو زمانه است. همسویی «شرق» و «زمانه» و سایر رسانه های اپوزیسیون خارج نشین این پرسش را پیش می کشد که مدعیان اصلاح طلبی تا کجا خود را به شیطان پرست ها در اروپا و آمریکا فروخته اند و چه ارتباط نسلی و ژنتیکی میان این دو برقرار است؟!
تریبون «هفت» دراختیار فیلم سازان مسئله دار!

برنامه «هفت» جمعه گذشته، بار دیگر به برخی از سینماگران مسئله دار مجال طرح وعرض اندام داد.
به گزارش خبرنگار کیهان، در برنامه یاد شده، علیرضا داوودنژاد که چندی پیش از طریق برنامه هفت و یک شبکه رادیویی، به عنوان وکیل مدافع فیلم ساز مجرم، جعفر پناهی، ظاهر شده بود، در قالب گزارشی، از خالی بودن جای برخی سینماگران - بخوانید سینماگران معاند - در شب کارگردانان گله کرد!

همچنین در گزارش مذکور، گفته های ناصر تقوایی فیلم ساز معاند با انقلاب و نظام پخش شد.
تقوایی در دوران فتنه، در گفت وگو با رادیو ضدانقلابی «زمانه»، جمهوری اسلامی ایران را عامل تعطیل سینمای ایران معرفی کرد!
در برنامه هفت همچنین، علی معلم مدیر مسئول نشریه زرد «دنیای تصویر» و مشاور فرهنگی(!) شیخ ساده لوح و یکی از سران فتنه، به دفاع از مسعود کیمیایی و حمله به یکی از سینماگران ارزشی پرداخت!

جالب این است، در حالی که فیلم جرم بر اکران سینماها قرار دارد، برنامه هفت پرسش نظرسنجی پیامکی خود را به انتخاب بهترین فیلم کیمیایی اختصاص داد و با او و پسرش گفت وگو کرد.
مسعود کیمیایی، در پایان بندی یکی از فیلم های خود، به تجلیل از فتنه گران و عمله خیابانی فتنه ماسونی ۸۸ پرداخته بود.