یکی از چهره های برجسته جریان انحرافی با اشاره به انتقادات و افشاگری های منتقدین این جریان گفته:" نمی گذاریم به همین راحتی که آنها فکر می کنند امور را بروفق مراد پیش ببرند".

به گزارش «جوان آنلاین»، وی در باب این مطلب گنگ اینگونه توضیح داد که خوشبختانه ابزار لازم را داریم ودر فرصتی که داشتیم افکارعمومی را هم به سمت خود جذب کردیم! این چهره جریان انحرافی که در جمعی محدود از اصحاب رسانه های مجازی این جریان سخن می گفت خطاب به این افراد افزود: تمرکز کنید واز امدادهای غیبی مدد بجوئید، زمان فعلی به ما می گوید که با شتاب و پر فشار حرکت کنیم و در کنارش هم سکوت کنیم.

نامبرده در پایان گفت: این که الان جریان انحرافی به نحوی محدود شده به رمالی و جن گیری برای ما بسیار خوب است و سکوت در همین راستا معنی می شود. ما نباید به این اتهامات پاسخ دهیم چه اینکه این موضوع فعلا سپر خوبی برای ادامه فعالیتهای ما است.

لازم به ذکر است پیش از این نیز اخباری به صورت جسته گریخته منتشر می شد مبنی بر اینکه جریان انحرافی با ایستادن پشت ماجرای رمالی و جن گیری و موضوعات خرافه پرستی در حال سوء استفاده از این موضوع در دو نقش است از یک سو در افکار عمومی ین طور القا می کند که چنین موضوعاتی خنده دار و کذب است و اصلا مگر می شود این طور بود از سوی دیگر با پنهان شدن پشت این ماجرا و مظلوم نمایی در حال ادامه سوءاستفاده های اقتصادی کلان خود هستند و این موضوعی است که رسانه ها نباید از آن غافل شوند.