به تازگی گروهک تروریستی دمکرات در آخرین جلسات خود اهدافی را برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی تبیین کرده است.

به گزارش «جوان آنلاین»، بر همین اساس عمده برنامه های حزب منحله دمکرات طی سال جاری به این شرح می باشد:
۱ - تلاش هرچه بیشتر جهت نزدیک شدن به آمریکا
۲ - پیگیری و تلاش مستمر در جهت کار دیپلماتیک در اروپا
۳ - تلاش در جهت جذب نیروی جوان و تازه نفس
۴ - تلاش جهت نزدیک شدن به دیگر احزاب کردی غیر از پژاک
۵ - پیگیری و تلاش در راستای نزدیک شدن به سازمان هاو گروههای سراسری ایران و دیگر اقلیت ها در داخل به خصوص سران فتنه
۶ - برنامه جهت اعزام و هدایت تیم های تبلیغاتی و تشکیلاتی به داخل منطقه خودی
۷ - تلاش برای گسترش مصرف مواد مخدر.

گفتنی است بدنبال سفرهای اخیر شرور"هجری" به کشورهای اروپایی و آمریکا و همچنین دیدار با نمایندگان گروهها و احزاب معاند ایران در خارج برای جلب حمایت های آمریکا و همچنین برای عقب نماندن و در رقابت با دیگر گروهک های تروریستی این گروهک فعالیتهای خود را افزایش داده است.