محمود احمدينژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران فردا سهشنبه براي شركت در اجلاس سازمان همكاري شانگهاي به قزاقستان سفر ميكند.

به گزارش فارس، در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران عضو ناظر اجلاس همکاری شانگهای است که پیش از این تقاضای عضویت دائم در این اجلاس را ارائه کرده و در صورت بررسی تقاضای اعضای جدید و پذیرش آنها از سوی اعضا، به عضویت دائمی این اجلاس درخواهیم آمد.

قرار است احمدی‌نژاد در این سفر ضمن شرکت در اجلاس همکاری شانگهای با مقامات قزاق و تعدادی از مقامات شرکت‌کننده در این اجلاس از جمله دیمیتری مدودف و هوجین تائو رؤسای جمهور روسیه و چین دیدار کند.

اجلاس اين دوره سران كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه در قزاقستان برگزار ميشود.