"حسین امیری خامکانی" با تأکید بر پیگیری جدی علتهای حادثه پالایشگاه آبادان در این کمیسیون، گفت: مسئولان پالایشگاه آبادان این هفته به مجلس میآیند تا همراه با بازبینی فیلم این انفجار و ارائه مدارک مربوط به کنترل مدیریت حادثه، در باره انفجار پالایشگاه آبادان و علتهای آن به نمایندگان توضیح دهند.

به گزارش خانه ملت، نماینده مردم زرند در مجلس شورای اسلامی، افزود: کمیسیون انرژی مسئولان پالایشگاه آبادان را به این کمیسیون احضار کرده و از آنان خواسته است تا مدارک مربوط به کنترل مدیریت این حادثه و فیلم روز انفجار را با خود به مجلس بیاورند تا در کمیسیون انرژی بررسی شوند.

عضو کمیسیون انرژی با بیان این که هیئت اعزامی از کمیسیون انرژی به پالایشگاه آبادان معتقد به بروز برخی ایرادات در کنترل مدیریت کمپرسور حادثه دیده آبادان است، تأکید کرد: از مسئولان پالایشگاه درخواست کردیم مدارک مربوط به اداره کمپرسور حادثه دیده را در بازه زمانی ۲۴ ساعت قبل از انفجار به ما ارائه دهند.

وی همچنین افزود: بر این عقیده هستیم که مشکل در این کمپرسور از ۲۴ ساعت پیش از انفجار تا لحظه انفجار وجود داشته و برای همین مدیران پالایشگاه چندین بار مجبور به تنظیم مجدد این کمپرسور شده‌اند که در نهایت این اقدام‌ها هم بی‌نتیجه مانده و انفجار رخ داده است.

رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی همچنین از درخواست این کمیسیون برای بازبینی فیلم انفجار پالایشگاه آبادان در روز سوم خرداد خبر داد و گفت: فیلم این حادثه و برنامه افتتاح فاز سوم پالایشگاه آبادان در کمیسیون بررسی میشود تا نکتههای مبهم این حادثه مشخص شود.