به گزارش برنا، رییس جمهور در مراسم افتتاح ۴۰۰۶ پروژه کشاورزی از ۴۲ کشاورز نمونه در بخشهای مختلف کشاورزی با اهدای لوح تقدیر تجلیل کرد.

بنابراین گزارش، طرح های افتتاح شده در این مراسم در حوزه های آب، خاک، دام، طیور، تولیدات گیاهی، شیلات، صنایع روستایی، منابع طبیعی، عشایر، تعاون روستایی و تحقیقات است که با اعتباری بالغ بر ۷ هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسید.