در حالي كه در هفتههاي اخير گزارشاتي در خصوص تخلفات چهرههاي شاخص گروه انحرافي در رسانهها منتشر شده كه از جمله آنها گزارش مربوط به حكم "انفصال ۴ ساله حميد بقايي از خدمات دولتي " و تخلفات وي در جريان "پروژه مجتمع تالارهاي بينالمللي ايران - كيش " بود، وي خواستار انتشار مستندات مربوط به اين تخلفات شد.

هنگامی که خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس نظر معاون رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری را درباره اظهارات مهدی خورشیدی دبیر شورای مشاورین دولت در خصوص تحرکات جریان انحرافی برای استیلا بر منابع عمومی و صرف آن در جهت منافع این جریان جویا شد، وی نسبت به این موضوعات ابراز بی‌اطلاعی کرد.

اوایل ماه جاری دبیر شورای مشاورین ریاست جمهوری با اشاره به تلاش های جریان انحرافی برای استیلا بر نظام اجرایی کشور و ورود به عرصه اقتصادی به منظور بسط و تداوم قدرت خود و نهادینه‌کردن افکار انحرافی ‌اش در جامعه، از فشارهای سرپرست نهاد ریاست جمهوری برای استعفای وی از مسئولیت دبیرخانه شورای مشاوران دولت پرده برداشت.

مهدي خورشيدي گفته بود كه "الان يكي از چهرههاي شاخص جريان انحرافي در خصوص مسائل مربوط به دوران مديريتش در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در ديوان عدالت اداري محكوم و به دليل عدم تمكين از راي صادره به انفصال از خدمات دولتي محكوم شده و قطعا كسي كه در يك سازمان توانسته مرتكب تخلفاتي شود كه از نظر قانون محكوم شده و اكنون در برابر قانون ايستاده، در مسئوليت بزرگتر كه زمينه دستاندازي به منابع بيشتر است، به مراتب بيشتر قانون شكني و تخلف ميكند و يقينا مقام بالاتري كه اين شخص از او خط ميگيرد و يار غار او و باني ارتقاي جايگاه وي بوده، در تخلفات او سهيم است. "