به گزارش فارس، دادستان كل كشور در نشست خبري امروز خود گفت: به تازگي تحقيق و تفحص درباره پرونده فائزه هاشمي كه مربوط به آخرين اظهارات وي مبني بر اداره كشور توسط عده اي اراذل و اوباش بوده است، به پايان رسيده است.

وي افزود: اين پرونده از سوي سوي شعبه تحقيق منجر به صدور كيفرخواست شد و بدي نترتيب پرونده به دادگاه رفت.