گزارش معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي نشان مي دهد در سه سال اول كار اين دوره از مجلس يعني از هفتم خرداد ۱۳۸۷ تا ششم خرداد ۱۳۹۰، ۳۵ پرونده تحقيق و تفحص در اين مجلس به دلايل مختلف از جمله قرائت گزارش در صحن، انصراف نماينده متقاضي، و يا تصميم هيات رئيسه، مختومه شده است.

به گزارش الف، اولین طرح تحقیق وتفحص در مجلس هشتم درباره عملکرد سازمان تعاون روستایی بود که پس از ۲سال و نیم کار گزارش آن در صحن مجلس قرائت و به بایگانی سپرده شد.

جدیدترین طرح تحقیق و تفحص در مجلس هشتم، درباره علل، میزان و چگونگی واردات کالاها و محصولات کشاورزی در دولت دهم است که در ۳ خرداد ۹۰ در کمیسیون کشاورزی تصویب شده و در نوبت بررسی در صحن مجلس قراردارد.

در سه سال اول مجلس هشتم، فعال ترین کمیسیون در زمینه تصویب تحقیق و تفحص، کمیسیون کشاورزی با تصویب ۹طرح بود و کمیسیون های «بهداشت و درمان»، «آموزش و تحقیقات» و «قضایی و حقوقی» هرکدام با تصویب یک طرح تحقیق و تفحص، در میان کمیسیونهای مجلس کمترین فعالیت در این زمینه را داشته اند.

هرچند گزارش هاي تحقيق و تفحص در مجلس به دليل فعال يا مؤثر نبودن ديگر اجزاي نظارت (مانند مراجع قضايي)، خنثي و بي اثر به نظر مي رسند اما برخي گزارشهاي تحقيق و تفحص به دليل دقت و پيگيري نمايندگان، در صحن قرائت و باعث افزايش اطلاعات و بينش نمايندگان نسبت به موضوع يا دستگاه مورد تحقيق و تفحص مي شود. در ۲ مورد نيز طي ۳ سال اول مجلس هشتم، پرونده هاي تحقيق و تفحص با راي نمايندگان براي پيگيري قضايي به دادسرا و دادگاه ارسال شده است. اين دو مورد 99عملكرد شركت مخابرات ايران:: و 99حادثه انفجار در معادن باب نيزو در استان كرمان:: بودند كه پرونده اولي در ۳۰/۹/۸۹ و پرونده دومي در ۱۰/۱۱/۸۹ به مراجع قضايي ارسال شده است و در دست بررسي است.