به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع آگاه اعلام کردند: خودروی عبدالله دوم شاه اردن در شهر الطفیله در جنوب این کشور مورد حمله قرار گرفته است.

این منابع تصریح کردند: گروهی از جوانان اردنی خودروی حامل پادشاه را با سنگ و بطری های خالی مورد حمله قرار دادند که این اقدام جوانان اردنی سبب تغییر مسیر کاروان عبدالله دوم به سوی منطقه العیس شد.

به گفته این منابع، نیروهای امنیتی اردن مانع اقدامات این جوانان شدند و توانستند امنیت لازم را برای کاروان شاه تامین کنند.

از سوی دیگر یک منبع درباره شاه اردن بدون ذکر جزئیات، گفت: هیچ کدام از اعضای گارد محافظ عبدالله دوم مجروح نشده است.

شایان ذکر است که شهر الطفیله در۱۷۹ کیلومتری جنوب امان واقع شده است و اخیرا شاهد تظاهرات گسترده مردم علیه رژیم سلطنتی بوده است.