به گزارش افکارنیوز، " باشد که ما شبانگاهان بر سرشان بریزیم؛ همچون عقابان تیزپروازى که شب و روز برایشان معنا ندارد و باشد آنجایى به هم برسیم که با گرفتن هزاران اسیر از صهیونیست‏ ها به جهانیان ثابت کنیم که ما به اتکا به سلاح ایمان‏مان مى‏ جنگیم؛ نه به اتکاى هواپیما، نه با موشک‏ هاى سام، نه با تانک، نه با توپ، نه با آتش جنگ‏ افزارهاى مادى‏ ماند ما با ایمانمان مى‏ جنگیم؛ جندالله با ایمانش مى‏جنگد. بگذار بوق‏ هاى تبلیغاتى رسانه‏ هاى صهیونیستى و سران اسراییل به ما بگویند شما براى خودکشى آمده‏ اید! ما ثابت مى‏ کنیم که خون ما باعثخواهد شد که سرزمین‏ هاى مقدس اسلامى از دست امپریالیزم آمریکا و این رژیم غاصب و فاسد صهیونیستى آزاد بشود. "

متن فوق بخشی از آخرین سخنرانی جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان برای قوای محمد رسول الله در پادگان زبدانی واقع در خارج از شهر دمشق است. کمتر از ده روز بعد حاج احمد در جاده طرابلس به بیروت به همراه سه تن از همراهانش به اسارت مزدوران مسیحی رژیم صهیونیستی در آمد.