به گزارش افکارنیوز، در ادامه رایزنیهای ایران و ۱+۵ در وین به منظور نگارش متن پیش نویس توافقنامه جامع هستهای، رایزنی سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و هلگا اشمیت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در چهارمین روز از ششمین دور مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ ساعتی پیش در هتل پله کوبورگ شهر وین آغاز شد و هنوز در جریان است.