به گزارشافکارنیوز،سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت ز برای دستیابی به توافق هستهای مصمم هستند و مباحث را در این راستا ادامه میدهند.