به گزارش افکارنیوز، نادر قاضی‌پور از افطاری آن چنانی دولت به برخی سرمایه‌داران خبر داد و گفت: متاسفانه نهاد ریاست جمهوری در مجموعه‌ای که در خیابان فرشته در الهیه تهران دارد به برخی سرمایه‌داران افطاری آن چنانی می‌دهد.

قاضی‌پور خاطر نشان کرد: باید در این گونه اقدامات تجدیدنظر شود.

این در حالی است که قاضیپور تاکنون چندین بار نسبت به چنین افطاریهایی تذکر داده و معتقد است دادن افطاریهای غیرمتعارف از پول بیتالمال به برخی مسئولان خودی و غیرخودی حرام است.