به گزارش افکارنیوز، با وجود اینکه امر به معروف و نهی از منکر به استناد روایات نقل شده بسیار از ائمه اطهار دو بحثمهم از فروع دین اسلام است و بارها در مورد استمرار این دو امر مهم و عدم ترک آن تاکید شده است اما متاسفانه شاهد مهجور بودن این دو فرع مهم نسبت به سایر فروع دین هستیم.

با پیروزی انقلاب اهمیت و لزوم و نحوه اجرای این دو فرع مهم که از نیازهای ضروری جامعه اسلامی است بارها از لسان مبارک حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب به گوش مردم و مسئولین رسیده و حتی اینکه بایستی مردم احکام امر به معروف را مثل نماز یاد بگیرند. اما علی رغم تاکید روایات نقل شده در این مورد و صحبت های چندین باره رهبران انقلاب پیرامون این موارد بازهم عده ای از مومنین به هر دلیل اعم ترس از واکنش مخاطب، عدم تاثیر و … به این موضوع بی اعتنایی کرده و فقط از اشاعه عمل خلاف شکایت می کنند. عده ای دیگر هم که در این زمینه احساس تکلیف می کنند بدون توجه به احکام آن وارد این دومقوله شده که اغلب به سرانجام خوبی دست نیافته است و گروهی هم که عالمانه وارد این مقوله می شوند به دلیل عدم همراهی عموم مردم نتیجه مطلوب را دریافت نمی کنند.

برای مشاهده اندازه اصلی به روی پوستر کلیک کنید