علي رزاقمنش سركنسول ايران در مونيخ آلمان بر اثر ناراحتي قلبي و در زير عمل جراحي ديشب (جمعه) دار فاني را وداع گفت.

به گزارش فارس، وی هفته گذشته به منظور انجام ماموریتی به ایران آمده بود که بعد از بازگشت به آلمان به رحمت ایزدی پیوست.

رزاق منش از ديپلماتهاي با سابقه وزارت خارجه بود كه قبل از اين سمت معاونت اداره كل ايرانيان وزارت خارجه را عهدهدار بود.