به گزارش افکار،جهانبخش محبي نيا نماينده مياندوآب و تكاب در مجلس در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاين با اشاره به معرفي حميد سجادي از سوي رئيس جمهور به مجلس براي تصدي وزارت ورزش و جوانان، گفت: بررسي صلاحيت حميد سجادي در دستور كار روز سه شنبه اين هفته مجلس قرار دارد كه از رئيس جمهور نيز براي شركت در اين جلسه دعوت به عمل آمده است.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور در صورت حضور در مجلس به دفاع از سجادی خواهد پرداخت، گفت: براساس آیین نامه داخلی مجلس پس از نطق اولیه احمدی نژاد به مدت یک ساعت به تشریح برنامه های وزارت ورزش و جوانان و معرفی سجادی به عنوان وزیر پیشنهادی خواهد پرداخت.

محبی نیا افزود: پس از نطق رئیس جمهور، مجلس در مورد برنامه ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی وارد بحثمی شود و ۲ نماینده به عنوان موافق و ۲ نماینده به عنوان مخالف با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق هر کدام به مدت ۱۵ دقیقه فرصت دارند تا نظرات خود را بیان کنند البته این نمایندگان می توانند بخشی از وقت خود را به دیگران بدهند.

عضو هیأت رئیسه مجلس اضافه کرد: پس از آن وزیر و درصورت صلاحدید رئیس جمهور، به مدت ۳۰ دقیقه برای دفاع از برنامه ها و صلاحیت وزیر وقت دارند تا نظرات خود را بیان کنند.

حميد سجادي هفته گذشته از سوي رئيس جمهور جهت تصدي وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفي شد.