با توجه به تشكيك برخي رسانه ها در مورد تغيير قانون مدرك تحصيلي براي ۹۰ نماينده فعلي مجلس، اعضاي كميسيون هاي قضائي حقوقي و تدوين آئين نامه مجلس در اينباره توضيح دادند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، عضو کمیسیون تدوین آئین نامه مجلس در همین ارتباط، گفت: هیئت مشترکی از مجلس، ‌شورای نگهبان و وزارت کشور، شرایط نمایندگان دارای مدرک لیسانس را بررسی می کنند.

شعبانی عضو کمیسیون تدوین و آئین نامه مجلس درباره نحوه رسیدگی به شرایط ۹۰ نماینده دارای مدرک تحصیلی لیسانس در مجلس کنونی گفت: با توجه به برنامه ریزی هایی که در مجلس انجام شد مقرر گردید نمایندگانی از مجلس فعلی، شورای نگهبان و وزارت کشور برای تدوین کامل قانون مدرک تحصیلی تشکیل جلسه دهند.

وی همچنین از حضور محسن کوهکن به نمایندگی از مجلس در این نشست خبر داد.

نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی حقوقی مجلس نیز در ادامه، گفت: دولت باید هر چه سریع تر تغییر این قانون را از مجلس بخواهد تا در اجرای این قانون به مشکلی برخورد نکند.

اسلامی پناه نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی حقوقی مجلس به باشگاه خبرنگاران گفت: در صورت وجود ابهام در قانون مدرک تحصیلی نمایندگان، دولت باید هر چه سریع تر تغییر این قانون را از مجلس بخواهد و بدیهی است که مجلس درباره این قانون اظهارنظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

در ادامه همچنین نایب رئیس دوم کمیسیون تدوین آئین مجلس گفت: قانون مدرک تحصیلی شامل نمایندگان این دوره نخواهد بود.

ادياني راد نايب رئيس كميسيون تدوين آئين نامه مجلس گفت: قانون مدرك تحصيلي مشمول نمايندگان دوره هشتم مجلس نخواهد شد و مدرك تحصيلي آنها مانعي براي نامزدي مجددشان در انتخابات پيش رو نخواهد بود.