گروه سیاسی، صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و از حامیان جدی حجت الاسلام هاشمی را رسانه ها با اظهارات جنجالی اش می شناسند. او زمانی اعلام کرده بود که اسراییل را به رسمیت می شناسد و با این حال امسال در راهپیمایی روز قدس شرکت کرد. او بعد از این حضور با روزنامه ها گفت و گو کرده و بیان کرد که در این راهپیمایی چهره افراد نشان می دادکه دانشجو بوده و به دلیل دعوت آقایان هاشمی و خاتمی به راهپیمایی رفته اند. با وجود اینکه اصلاح طلبان طی چند روز گذشته سعی داشتنداز این شعار اعلام برائت کنند، او یکی از حامیان اصلی این شعار در راهپیمایی روز قدس سال ۸۸ بوده، همچنان اعتقاد دارد که سر دادن این شعار اقدام درستی بوده است. وی در گفت و گوبا افکار نیوز به دلایل این مسئله پرداخته است

:


آقای زیبا کلام! شما در جایی گفته بودید که دعوت آقای خاتمی و هاشمی باعثشد که امسال روز قدس با شکوه تر از همیشه برگزار شود. دلیل این مسئله چیست؟

به گزارشافکارنیوز، چند عامل باعثشده بود که امسال از سالهای گذشته راهپیمایی شلوغ تر شود. من نگفته بودم که فقط چون آقای خاتمی و آقای هاشمی و اصلاح طلبان دعوت به راهپیمایی کرده بودند، این راهپیمایی شلوغ شده بود. این قطعا یکی از عواملش بود. یکی دیگر از عوامل مهم دیگرش تصاویری بود که از زنان و کودکان کشته شده در غزه در افکار عمومی ایرانیان ظاهر شده بود.

ایرانیان این تصاویر را دیده بودند و می توان گفت یک جور انزجار از شقاوت اسراییلی ها در حمله به غزه باعثاین کار شده بود و همه می خواستند به نوعی مخالفت خودشان را و ناراحتی خودشان را از روندی که اینطوری مردم غزه کشته می شوند را بیان کنند و فی الواقع اگر جنگ اخیر اتفاق نیافتاده بود، جمعیت کمتری می آمد ولو اینکه آقای خاتمی و هاشمی هم همچنان دعوت به راهپیمایی کرده باشند. بنابراین کسی نظرسنجی میدانی نکرده که از جمعیت بپرسد که انگیزه شما برای آمدن به راهپیمایی قدس کدام بوده اما آنچه که مسلم است ما نمی توانیم حوادثی که ظرف یکی دو هفته گذشته به وجود آمده را نادیده بگیریم.

ما نمی توانیم دعوت آقای خاتمی و هاشمی را هم که از مردم خواستند بیایند، نادیده بگیریم. ولی در عین حال از این واقعیت نیز گریزی نیست که اگر این دعوت نمی بود و این حوادثفعلی غزه به وجود نیامده بود، باز هم مثل سال گذشته یک عده می آمدند.


در سطح رسانه ها یکی، دو روز قبل از روز قدس درگیری ای بین رسانه های اصلاح طلب و اصولگرا بود که می گفتند اصلاح طلب ها به مسئله قدس نمی پردازند و از شعرا نه غزه و نه لبنان اعلام برائت نمی کنند …

بنده به عنوان یک ایرانی مسلمان نمی دانم که چرا باید از شعار نه غزه و نه لبنان اعلام برائت کنم. من فکر می کنم هنوز هم اول برای من اول ایران می آید، دوم ایران می آید و مهم است وسوم هم ایران می آید و آخر هم ایران می آید. همچنانکه برای فلسطینیان هم اول فلسطین در اولویت قرار دارد، دوم فلسطین است و سوم هم فلسطین است. برای لبنان هم چنین است. نه! برای بنده یعنی صادق زیباکلام، شعار «نه غزه و نه لبنان، جانم فدای ایران درست است» و برای من اول ایران می آید و مصالح و منافع جمهوری اسلامی ایران می آید.

یعنی شما اعتقاد دارید اصلاح طلبان نباید اعلام برائت می کردند؟
نه منظورم این نیست. من می گویم بر خلاف هجمه ای که اصولگرایان کردند و گفتند که شما باید شعار نه غزه و نه لبنان را پس بگیرید، در گفتن شعار نه غزه و نه لبنان در روز قدس سال ۸۸، من فکر نمی کنم که خطایی اصلاح طلبان مرتکب شده باشند. ما باید فضایی که در سال ۸۸ وجود داشت را در نظر بگیریم. ما باید این فضا را در نظر بگیریم که در مناقشه سیاسی داخلی که به راه افتاده بود، حزب الله لبنان از جناحی که خود را پیروز انتخابات میدانست حمایت کردند.

اما ایشان فقط در مورد آشوب ها در تهران ابراز نگرانی کرده بودند.
درهر صورت ایشان نباید در امور داخلی ایران دخالت می کرد و معترضان هم این بغض و کینه را به این شیوه نشان دادند که آن شعار را مطرح کردند.امسال به نظر شما چرا آقای خاتمی و هاشمی امسال بعد از گذشت ۵ سال از آن وقایع سال ۸۸ که بعد از آن هیچ دعوتی از مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس نشده بود، از مردم برای حضور در این راهپیمایی دعوت کردند؟
بخشی به خاطر فجایعی است که در غزه به وجود آمده و بخشی هم به خاطر این بود که در ایران یک جناح سیاسی سعی دارد از موضوع فلسطین واین موضوعات که جنبه ملی وکشوری دارند، این ها را مصادره می کند و به نفع خط سیاسی خودش بهره برداری می کند و چون امسال در حقیقت این امر کمتر صورت گرفت، آقایان خاتمی و هاشمی هم اعلامیه دادند و از مردم خواستند که در راهپیمایی شرکت کنند.

یعنی به نظر شما این دوگانه سازی در میان جمعیت شرکت کننده در راهپیمایی نیست که دعوت کنند از حامیانشان و بعد هم بگویند که امسال به خاطر دعوت ما راهپیمایی باشکوه بود؟
به هر حال اصلاح طلبان در قالب رهبری این گروه مبارزه می کنند . اگر رهبری اصلاح طلبان بگوید که به آقای روحانی رای بدهید ، به آقای روحانی رای می دهند واگر بگویند در انتخابات شرکت کنید ، در انتخابات شرکت می کنند چنانکه دیدیم که در انتخابات مجلس نهم آقای هاشمی و خاتمی سکوت کردند وچیزی نگفتند و اصلاح طلبان هم در این انتخابات شرکت نکردند . در مورد حضور در راهپیمایی هم مطرح شد که این حضور دلایل دیگری هم داشت اما نقش اصلاح طلبان نیز کمرنگ نبود.