پایگاه اطلاعرسانی آیتالله امجد كه در قالب یك وبلاگ در بلاگفا فعالیت و گزیده سخنرانیهای وی را منتشر می كرد، بعد از انتشار پیام انتقادی تند ایشان، عصر جمعه مسدود شد و با قطع سرویس دهی بلاگفا به آن مطالب داخل آن هم از دسترش خارج شد.

گفتنی است اخیرا آیت الله شیخ محمود امجد، از شاگردان علامه طباطبایی و از اساتید اخلاق در پیام تندی از برخی رخدادها انتقاد کرده است.

همچنین نقد زمانه سایت علی شكوهی، روزنامه نگار فیلتر شد.