بیزینس دی: معاون سفیر نیجریه در ایران، اتهامات عجیب و غریب و بی سابقه ای به سفارت ایران در نیجریه زده و ادعا كرده است: گزارش شده است كه ۱۵ نیجریه ای در زندان های مختلف ایران به اتهاماتی نظیر مواد مخدر و دیگر اتهامات به حبس ابد محكوم هستند.

وی با هشدار در مورد افزایش قاچاقچیان انسان که از راه ایران نیجریه ای ها را به اروپا قاچاق می کنند(!)، گفت: بدیهی است که یک سدینکای جنایتکار در سفارت ایران کار می کنند. به این دلیل که انهایی که دستگیر شده اند، ویزای اصلی ایران را دارند و مهر سفارت ایران در شهر " ابوجا " ی نیجریه بر آن خورده است.

وی گفت: تعداد کمی از نیجریه ای ها به صورت قانونی انتخاب می کنند که به ایران بیایند. به این دلیل که در این کشور محدودیت های اقتصادی و اجتماعی وجود دارد!

گانیو لاوال، معاون سفیر نیجریه در ایران گفت: من از رسانه ها می خواهم که در مورد این مجازات های تند و سنگینی که فارس ها به قاچاقچیان مواد مخدر می دهند بیشتر کار بکنند تا دولت و مردم از این ماجرا باخبر شوند!

هنوز سفارت ایران در نیجریه یا وزارت خارجه به این خبر واكنشی نشان نداده اند.