به گزارشافکارنیوز، اصغر افتخاری مسئول کمیته سه جانبه احزاب، دولت و مجلس که از سوی وزیر کشور برای طرح قانون احزاب به این سمت منصوب شده است اظهار داشت: ما برای طرح قانون احزاب با سه گروه احزاب و شخصیت‌های سیاسی، مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌ها و خود وزارت کشور روبرو هستیم.

وی افزود: مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور از طرف آقای رحمانی فضلی موظف شده است تا طرحی را در مورد قانون احزاب آماده کند که هم نظر نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش‌ها و هم فعالان سیاسی و حزبی و هم ملاحظات معاونت سیاسی وزارت کشور در نظر گرفته و ترکیب شود تا به توافق حداکثری برسیم.

مسئول کمیته سه جانبه احزاب، دولت و مجلس با بیان اینکه ما بنا داریم برای طرح قانون احزاب چندین نشست برگزار کنیم گفت: اولین نشست امروز صبح با حضور کارشناسان حزبی خود وزارت کشور انجام شد و بعد از این نشست نیز هماهنگیهای دیگری را برای نشست با فعالان سیاسی و حزبی، نمایندگان مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برنامهریزی خواهیم کرد.