به گزارشافکارنیوز،محمد رضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام شهرداری تهران در اجرای طرح تکریم بانوان گفت: اقدام شهرداری تهران حرکتی صحیح بود که مجلس مورد حمایت مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است.

وی بااشاره به برخی اقدامات در خصوص زیر سوال بردن این حرکت افزود: من متوجه نمی‌شم که چرا برخی از این اقدام مناسب انتقاد کرده و یا در حمایت از ارزش‌های دینی خجالت می‌کشند و آن را بیان نمی‌کنند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این اقدام می‌تواند در دیگر نهادها هم اجرایی شود چراکه از بروز برخی مشکلات جلوگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه فرهنگ جداسازی محیط کار مردان و زنان باید نهادینه شود افزود: متاسفانه برخی از مسئولان دولتی به دلایلی خجالت می‌کشند تا از این اقدام شهرداری تهران حمایت کنند، در حالی که اینجا جمهوری اسلامی است و چنین اقداماتی نیز مورد حمایت مردم است.