به گزارش افکارنیوز، بنابر اطلاعات به دست آمده روز گذشته یکی از شبکه‌های بزرگ قاچاق عینک با محوریت عناصر تشکیلات فرقه بهائیت توسط دستگاه امنیتی کشور منهدم شد.

مسئولیت این شبکه با فرزند رئیس تشکیلات ضاله بهائیت در ایران به نام «ن. خ» بوده است.

در این اقدام تعداد هشت نفر بازداشت و چندین انبار بازرسی و اموال مربوطه توقیف شده است.