به گزارش افکارنیوز، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پاسخ به سؤالی درباره سرنوشت معاونت سیاسی وزارت کشور و امکان ادغام آن با یکی دیگر از معاونت‌ها گفت: معاونت سیاسی وزارت کشور حفظ می‌شود و در هیچ معاونت دیگری ادغام نمی‌شود.

وی افزود: هم اکنون در حال بررسی گزینه‌ها جهت تعیین مسئول برای این معاونت هستیم.

بنابراین گزارش، از زمان رفتن میرولد از معاونت سیاسی وزارت کشور این معاونت همچنان بدون مسئول است.