به گزارش افکارنیوز، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور دیروز در جمع سفیران و رؤسای نمایندگانی‌های ایران در خارج از کشور برای بار چندم نسبت به منتقدان توافق ژنو و سیاست خارجه دولت واکنش نشان داد و علی رغم بسیاری از نسبت های ناروای گذشته که به منتقدان دولت روانه کرده بود این بار با ادبیاتی دور از شان رئیس جمهور منتقدان را خطاب قرار دادند تا آن جا که امروز حتی بسیاری از اصلاح طلبان هم به این نوع ادبیات به کار گرفته شده توسط رئیس جمهور واکنش نشان داده و این نوع اعتراض به منتقدان دولت را از ایشان بعید دانستند. لازم به ذکر است رهبر انقلاب بارها بر تحمل صدای مخالف تاکید ورزیده و سعه صدر دولت در مقابل منتقدان را از دولتمردان خواسته بودند. ابیات ذبل گوشه ای از واکنش ها نسبت به سخنان دیروز حسن روحانی است.

گر منتقدی باش ولیکن به جهنم! اشک تو چکیدستن به دامن؟ به جهنم!

دلواپس فردای وطن گشت برادر؟ زخم است به جان وی و بر تن؟ به جهنم!

صلحی که نمودیم، نیرزد به پشیزی کوبیدن آب است به هاون؟ به جهنم!

ما پسته خورانیم، شما غصه خورانید در شهر گرانی شده؟ اصلا به جهنم!

ماشین چو گران است، مکدر شده باشم ماندید چو در له شده آهن، به جهنم!

ما جمله دل آرام، شدیدا همه شادیم بشنید کسی مطلب موهن؟ به جهنم!

اندر صف ناجور سبد له شدگانید کم آبی و کم نانی و کلا به جهنم!

تعلیق شده آنگونه اگر هسته ای ما بشنو تو زمن فوری و آنا به جهنم!

ای کاسب تحریم، تو سرهنگی و اکنون هم نیست کسی البته ایمن؟ به جهنم!

شد زندگیت لنگ؟ نه این گفته دروغ است حیف است اگر نشنوی از من، به جهنم!

ما جمله چنینیم، لذا معتدلانیم گویم به شما البته جمعا، به جهنم!