به گزارش افکارنیوز، علیرضا صالح معاون پارلمانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در خصوص روند تدوین برنامه ششم توسعه اظهار داشت: در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ستاد تدوین برنامه ششم به ریاست محمدباقر نوبخت تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: نظام برنامه‌ریزی برنامه ششم آماده شده و آن را به هیئت دولت ارائه کردیم که هفته آینده در هیئت دولت به تصویب می‌رسد.

معاون پارلمانی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ابراز امیدواری کرد که تدوین برنامه ششم توسعه تا پایان سال جاری در این معاونت به اتمام برسد و در ادامه تأکید کرد: انشالله تا پایان اردیبهشتماه سال ۹۴ برنامه ششم در هیئت دولت تصویب میشود و در خردادماه تقدیم مجلس خواهد شد.