روزنامه جوان نوشت:

با تلاش​های عجیب و مساله دار یکی از اعضای برجسته جریان انحرافی، ارتباطات آنان با کشورهای بیگانه وارد فاز جدیدی شده است. جریان انحرافی مدت هاست ارتباط خاص و ویژه با برخی کشورهای بیگانه را در دستور کار خود قرار داده و از روش هایی قدیمی برای این گونه فعالیتهای خود استفاده می کند.

اعضای این جریان گرچه از برخی سرپل های خود در کشورهای اروپایی برای پیشبرد اهداف خود سود می جویند، اما این بار یکی از اعضای برجسته این جریان دیپلماسی «وضع حمل» را در دستور کار خود قرارداده است.

در همین زمینه گفته می شود، فرد مزبور قرار است یکی از فرزندان خود را برای وضع حمل به فرانسه اعزام کرده تا از این طریق بتواند برای فرزند و نوه اش تابعیت این کشور را بدست آورد.

این اقدام در حالی صورت می پذیرد که کشور فرانسه از کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی بوده و این تلاش از فعالیتی هدفمند و خطرناک از سوی جریان انحرافی و نوع ارتباطات پنهان آنان حکایت دارد.