در پی انتصاب ملک زاده معاون اداری مالی وزارت خارجه طرح استیضاح علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه با ۳۳ امضا اعلام وصول شد.

به گزارش مهر، در جلسه امروز سه‌شنبه مجلس طرح استیضاح علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه اعلام وصول شد.

این طرح ۳۳ امضا دارد و با اصرار استیضاح کنندگان در جلسه علنی امروز اعلام وصول شد.

پیش از این میرتاج‌الدینی به هیئت رئیسه گفته بود شاید این مشکل امروز برطرف شود اما نمایندگان استیضاح کننده اصرار به اعلام وصول این طرح داشتند.

متن طرح استیضاح متعاقباً منتشر میشود.