به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (سهشنبه) لايحه تشكيل وزارت امور زيربنايي را كه اعاده شده از شوراي نگهبان بود، بررسي و با اصلاحات و برطرف كردن ايرادات شوراي نگهبان اين لايحه را تصويب كردند.

وکلای ملت در اولین اصلاح عنوان این لایحه را از وزارت امور زیربنایی به وزارت " راه و شهرسازی " تغییر داده با ۱۷۱ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس با این تغییر عنوان موافقت کردند.

همچنین بهارستان‌نشینان در اصلاح دیگری که در ماده یک این لایحه انجام دادند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از ادغام در وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری حذف کردند که بر اساس این مصوبه مجلس، از تاریخ تصویب این قانون وزارت راه و شهرسازی از تجمیع وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری تشکیل می‌شود. شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید شامل وظایف و اختیارات دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری است.

وکلای ملت اصلاحیه ماده یک را با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۲رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب رساندند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در اصلاح دیگری که در ماده ۲ این لایحه انجام دادند، مقرر کردند همه امکانات، تعهدات، اعتبارات، ‌ نیروی انسانی، اموال منقول و غیرمنقول در وزارتخانه‌های یادشده به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود.

نمایندگان مجلس با ۱۶۶رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع با اصلاحیه ماده ۲ موافقت کردند.

در مصوبه دیگری نمایندگان ملت ماده ۳ این لایحه را نیز بررسی و اصلاح و براساس این اصلاحیه مقرر کردند وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی با توجه به قوانین برنامه پنج‎ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از وزیر راه و شهرسازی و معاونین برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، امور حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تنقیح شده و پس از تصویب هیئت وزیران حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

نمایندگان مجلس ماده ۳ این لایحه را با ۱۴۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع از ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن علنی، بررسی و اصلاح کرده و آن را به تصویب رساندند.

بهارستاننشينان در ماده ۴ اين لايحه نيز اصلاحيهاي را انجام دادند كه به موجب اين اصلاحيه مقرر شد در همه قوانين به جاي وزارتخانههاي راه و مسكن و وزراي آنها، به ترتيب وزارت راه و شهرسازي و وزير آن جايگزين شود كه نمايندگان مجلس اين اصلاحيه را نيز با ۱۴۶ رأي موافق، ۵ راي مخالف و ۱۵ راي ممتنع از ۲۲۴ نماينده حاضر در صحن علني به تصويب رساندند.