به گزارش افکارنیوز، بررسی طرح استیضاح رضا فرجی‌دانا وزیر علوم، ‌ تحقیقات و فناوری در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. پس از پایان اظهارات محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خانه ملت فیلمی درباره اظهارات محمدرضا خاتمی در دانشگاه تهران به نمایش درآمد.

در این فیلم که به مراسم روز ۱۶ آذر اختصاص داشت، خاتمی بیان میکند ... اینها زور دارند، پول دارند اما عقل ندارند... محمدرضا خاتمی همچنین در ادامه میگوید اینها بخشهای کوچکی از جریانات سیاسی هستند که نباید اصولگرایان را با آنها یکی کنیم استیضاحکنندگان به دلیل کمبود وقت و تأکید بر لزوم بیان اظهاراتشان خواستار توقف ادامه پخش فیلم و اختصاص زمان به بیان دیدگاههایشان شدند.