دفاع توئیتری حسن روحانی از وزیر علوم + عکس


آخرین توئیت دکتر حسن روحانی و توصیه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی:
دفاع توئیتری حسن روحانی از وزیر علوم + عکس