اجلاس بینالمللی مبارزه با تروریسم شنبه و یکشنبه هفته آینده در تهران برگزار میشود.

به گزارش ایسنا،، در این اجلاس تعدادی از مقامات عالی رتبه خارجی نیز حضور خواهند داشت.

از جمله روسای جمهورحاضر در این اجلاس، روسای جمهور افغانستان، سودان و پاکستان خواهد بود.

این اجلاس در سالن اجلاس سران کنفرانس اسلامی در تهران برگزار میشود.