"جواد جهانگیرزاده" که به عنوان مخالف گزینه رئیس جمهوری برای وزارت ورزش و جوانان سخن میگفت، صحبتهای خود را با انتقاد از نامه رئیس جمهوری به مجلس درباره وزارت ورزش و جوانان آغاز کرد.

به گزارش خانه ملت،عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در سخنان خود با بیان این که نامه احمدی نژاد به مجلس درباره تشکیل وزارت ورزش و جوانان کاری ناپسند و مذموم بود خطاب به وی، گفت: آقای احمدینژاد نامه شما در تاریخ مجلس خواهد ماند، زیرا این نامه علیه مجلس نوشته شد که نماد مردمسالاری دینی و دموکراسی است.