به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران؛ هفته نامه دانشجویان نوشته است که یک لیدر جریان انحرافی در روز تحویل منشور کوروش و در جمع حلقهای از دوستان خود اظهارات عجیبی را ایراد کرده است که گزیدهای از آن در ذیل میآید:

هنر دینی به معنای دینی که امروز در دسترس ماست، مفهومی ندارد.

دینی که هنر را رد کند، این دین ارزش و جایگاهی ندارد. این همان دینی است که الان برای ما تعریف کرده اند.

توقع دارید هنرمند از این دین پیروی کند و آن را بپذیرد؟

حوزه هنوز به این فهم نرسیده که هنر چیست و به چه درد می خورد؟

آقایان خودشان را در یک چارچوب محبوس کرده اند، فکر می کنند همه دنیا همین است. مثل ماهی که توی یک ظرف دور خودش می چرخد.

امروز فهم بشر فراتر از تصور رفته، دیگر این چارچوب ها را نمی پذیرد.

آقایان زمانی موفق می شوند که بفهمند نیاز انسان چیست و این چارچوب های خودساخته را خراب کنند.

جوانان دیگر این حرف ها را نمی پذیرند و محکم در مقابل آن می ایستند. حالا خواهید دید.

کسانی که موسیقی را حرام می دانند، هنوز فهمشان به این نمی رسد که اصلاً موسیقی چیست و چه مفاهیم متعالی در آن نهفته است.

اگر دست من بود موسیقی و آموزش آن را از اول ابتدائی تا پایان تحصیلات اجباری می کردم.

یکی از همین آقایان که صاحب ادعاست، مشهور هم هست، به من زنگ زد و گفت چرا اینقدر از موسیقی حرف می زنی و کار سی سال ما را خراب می کنی؟(خنده تمسخر آمیز) گفتم من کی هستم که بخواهم کار سی سال شما را خراب کنم؟ کلی صحبت کردیم و بحثکردیم. آخرش خودش هم نفهمید چی را رد می کند؟ خوب این آقایان اصلاً نمی فهمند موسیقی چیست. هنر چیست. حالا به راحتی نظر می دهد! آخرش هم دیگر چیزی ندارد بگوید. حالا تصور کنید این فرد می خواهد نیاز جوان را هم بشناسد.

روند ماها اینگونه شده که الکی یک چیزی را می پرانیم. اگر گرفت احساس می کنیم خیلی می فهمیم و اگر هم نگرفت یه‌جورایی ما دست مالی می کنیم و هزار تا استدلال می چینیم که فلانی، فلانه؛ شکست خورده، منحرفه و از این حرف ها.

همین که می گویند الان انقلاب اسلامی داره راه میافته، همه معادلات را به همین راحتی در حد فهم خودشان میگیرند. کدام انقلاب اسلامی؟ اینکه دارد اتفاق می افتد شورش هم نیست چه برسد به انقلاب اسلامی. اصلاً موضوعش چیز دیگری است. هدف و خواستش چیز دیگری است. حالا ما می خواهیم ربط بدهیم به خودمان و خودمان را محقق نشان دهیم. نمی فهمیم این بازی آمریکایی هاست و ما هم انگار خیلی دوست داریم مهره اش باشیم.