به گزارش جهان، مشاور ارشد میر حسین موسوی انتقاد از اطلاق واژۀ "فتنه" به جریان متبوعش را "اشتباهی فاحش" توصیف و عنوان کرد: فتنه، وجود مخالف نیست، بلکه عدم قبول مخالف فتنه می باشد!

امیر ارجمند درباره اینکه چرا جریان فتنه پس از انتخابات به جای رعایت قانون و احترام به رای مردم به اردوکشی خیابانی روی آورد، گفت: حضور مردم در تظاهرات و راهپیمایی یکی از تبلورهای حضور و اراده آنان است و اگر کف خیابان بد است، چگونه است که آقایان هرگونه تظاهرات ملی و عرفی را در جهت تایید سیاست های خود، مصادره به مطلوب می کنند!

بر پایه گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی درباره جریان فتنه و آشوب ۲۵ بهمن سال ۸۹، اردشیر امیر ارجمند رابط اصلی جریان آشوب و گروهک تروریستی مجاهدین خلق است.