به گزارش وبلاگستان مشرق، حسین قاسمی در وبلاگ خود نوشت: در طی ماه های اخیر دو خبر منتشر شده که توجهات را به کوه دماوند جلب کرده است.

در اولین خبر از ایجاد، آماده سازی، زیرسازی، مرمت و آسفالت جاده ۵ کیلومتری در کوه دماوند تا مسجد صاحب الزمان(عج) توسط سازمان میراثفرهنگی و گردشگری خبر داده بود.

دومین خبر را سایت مشرق نیوز در تاریخ ۲۷/۲ / ۹۰ منتشر کرد: " جریان انحرافی و جنجالی دولت قصد دارد در عرصه بین المللی قله دماوند را به جای برج آزادی به عنوان نماد ایران مطرح کند. "

این دو خبر که به فاصله کمتر از دو سال از یکدیگر منتشر شد واکشن های متفاوتی را برانگیخت. خصوصا خبر اول، اعتراض شدید دوست داران طبیعت، انجمن کوه نوردان، گروه دیده بانان کوهستان ایران، سازمان محیط زیست و… را باعثشد.

دلیل مخالفت همه اینها، ضربه به محیط زیست و از بین رفتن این میراثطبیعی عنوان میشد. اما واقعا دلیل توجه جریان انحرافی به کوه دماوند چیست؟ در این زمینه گزینه های متعددی برای توجه جریان انحرافی به کوه دماوند مطرح گردیده است:

الف: یکی از سایتها نوشته است " بعید نیست که هدف جاده کشیدن در کوه دماوند آماده سازی بستر مناسب برای دسترسی آسان به مراتع و زمین های پیرامون جاده به منظور تصاحب آنها و تبدیل به مجتمع های مسکونی - تفریحی باشد.

تجربه ثابت کرده است که ساخت جاده در هر منطقه ای طبیعی و هر مکانی که پتانسیل گردشگری داشته باشد، زمین های پیرامون جاده توسط افراد سودجو به شدت مورد سوء استفاده و آسیب قرار میگیرد. "

ب: یکی از سایتها آورده است " کوه دماوند سرزمین شاه باستانی ایران فریدون و زادگاه منوچهر و آرش است که پرتاب تیرش در آن روزهای شکست و درماندگی، روح باشندگی ایرانیان در این سرزمین را تداوم بخشید و تکلیف ما را نه تنها با تورانیان مهاجم بلکه با همه مهاجمان به این سرزمین روشن کرد. "

ج: یکی از مورخین و محققین در مورد کوه دماوند نوشته است: " از دیدگاه تئوفیست ها و نحله های راز آمیز ماسونی، کوه دماوند مامن و مخفی گاه استادان نور و محل خروج موعود و منجی ایشان است. از این رو کوه دماوند در باورهای ماسونی - یهودی جایگاهی مقدس و برجسته دارد "

به نظر شما گزینه صحیح کدام یک میباشد:
الف -
ب -
ج -
د- تمامی گزینه ها