به گزارش نسیم، این اقدام در پی ماموریت رئیس سازمان صدا و سیما به معاونت سیما برای پخش منظم و کامل سخنرانیهای امام خمینی(ره) در ساعات پربیننده از تلویزیون صورت گرفته است. این نامه برای حجتالاسلام سیدحسن خمینی، سرپرست موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) نیز ارسال شده است.