به گزارش خانه ملت، حسین سبحانینیا از تصمیم کارگروه مشترک دولت و مجلس برای منتفی کردن ادغام وزارت نفت و نیرو در یکدیگر خبر داد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کارگروه مشترک بررسی ادغام وزارتخانه‌ها بعد از انجام یک سری مباحثکارشناسی به این نتیجه رسید که وزارت نفت به واسطه اهمیتی که برای کشور دارد، باید مستقل بماند و از همین رو ادغام وزارت نفت و نیرو از دستور کار ادغام وزارتخانه‌ها خارج شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که وزارت نیرو و وزارت نفت دو وزارتخانه بزرگ و با اهمیت برای کشور هستند، تأکید کرد: ادغام این دو وزارتخانه در یکدیگر خلاف اهداف مجلس از تصویب ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم و مکلف کردن دولت به ادغام وزارتخانه‌ها بود، از همین رو با اصرار کارشناسان مجلس این ادغام از دستور کار مجلس خارج شد.

کارگروه مشترک بررسی ادغام وزارتخانه ها کارگروهی است که از نایب رئیس‌های مجلس و تعدادی از نمایندگان به اضافه معاونان رئیس‌جمهوری در حوزه معاونت پارلمانی و معاونت برنامه‌ریزی تشکیل شده است.

هدف این کارگروه بررسی نحوه ادغام وزارتخانهها و رسیدن به برداشتی واحد میان مجلس و دولت از قانون ادغام وزارتخانهها است.