به گزارش ايسنا، متن کامل حکم سيدمحمد حسيني خطاب به علي اسماعيلي به اين شرح است: پيکرههاي اجتماعي چون کسوت تناسب بپوشند، در مسير عدالت بي اعوجاج در طي طريق ميکوشند! پيکره يک مجموعه اگر سري بزرگ و تني ضعيف و يا تني سترگ و سري نحيف داشته باشد، حريف ميثاق معهود نخواهد شد.

پیکرتراشی این تندیس تعهد، به عهده حوزه وزارتی است.

جناب‌عالی را که فردی دلسوز، پرتلاش خلیق، صدیق و اهل تحقیق می‌دانم، به سمت «مشاور وزیر و رییس حوزه وزارتی» منصوب می‌کنم.

وچون شما را فردی برنامه‌ریز می‌دانم، به مداقه در توصیه‌های زیر فرامی‌خوانم:

۱ - با سعه صدری که دارید، با تمام وجود گوش به دلواژه‌های اهل درد و ارباب فرهنگ و هنر بسپارید.

۲ - حوزه وزارتی را پالایش کنید و به زیور حسن سلوک آرایش دهید.

۳ - از نیروهای متخصص و متعهد بیش از پیش بهره‌ گیرید.

۴ - در ترکیب کمیته‌ها و شوراهای مختلف فرهنگی و هنری، به‌کارگیری نیروهای مجرب و متعهد و نیز جوان و خلاق را در اولویت قرار دهید.

۵ - وظایف حوزه وزارتی را با ارجاع به شرح تبیین‌شده، به طور کامل اجرا کنید.

توفیق رفیق طریق عزت و اعتبار و تلاش‌تان باد.»

همچنین طی حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی محبان به سمت مدیر کل امور استان‌های این وزارتخانه منصوب شد.

متن کامل حکم سیدمحمد حسینی خطاب به مهدی محبان به این شرح است: «مدیریت فرهنگی و هنری، حضور مدام در کنار همکاران را طلب می‌کند که غالب مدیران مجموعه خود بر این سیاق عمل می‌کنند؛ اما تشویق و ترغیب بر این سلوک ضرورت دارد که مدیر در این عرصه، بیش از تأمین، دل به تأیید خوش دارد.

جناب‌عالی را که خود آشنا به مباحثخرد و کلان و نیز دردها و شیوه درمان و اهمیت و اثرگذاری فعالیت‌های استانی هستید، به پشتوانه اعتماد بر تجربه و تعهدتان و بنا به پیشنهاد معاون محترم حقوقی، امور مجلس و استان‌ها به سِمَت «مدیرکل امور استان‌ها» منصوب می‌کنم. مدیران استان‌ها را که از سینه‌سوختگان آتش عشق به خدمت‌اند و حرف‌ها در سینه دارند، دریابید و از کلام‌شان درّ یابید!

شناخت زمینه‌ها و ظرفیت‌ها و واگذاری مأموریت اجرایی و محوریت اجرای امور جوهری هر استان چونان همایش‌ها و جشنواره‌های محوله و نظارت کامل و ارتقای سطح کیفی و کمی این امور، کم‌ترین وظایف این مسؤولیت است.

به دلیل آشنایی شما به امور محوله از توصیه صرف نظر می‌کنم و از احصاء آن گذر! اما انتظار دارم که به زودی شاهد رضایت مدیران کل، این پرچمداران فرهنگ و هنر ایران اسلامی عزیزمان باشم.

توفيق رفيق طريق عزت و اعتبار و تلاشتان باد.