به گزارش افکارنیوز، در کنفرانس خبری سخنگوی پنتاگون، " باربارا استار " خبرنگار شبکه تلویزیونی سی ان ان در پنتاگون پرسید: درباره تقابل بیننیروهای دریایی آمریکا و ایرانی هادر خلیج فارس بگوئید.

جان کربی گفت: من خیلی در این باره اطلاع ندارم. من در این باره شما را به ناوگان پنجم آمریکا ارجاع می دهم. تا جایی که من می دانم یک قایق اعزامی از یک کشتی گارد ساحلی در عملیات معمول امنیت دریایی به یک کشتی ماهیگیری ایرانی نزدیک شد. کشتی ماهیگیری ایرانی اقدام به نشانه گرفتن سلاح به سمت خدمه قایق کرد. آنها(خدمه ی قایق) اقدام به تیراندازی به سمت کشتی ماهیگیری کردند که معلوم نیست آیا تیراندازی برای هشدار بوده است یا اینکه به قایق اصابت کرد؟ در هر صورت کشتی ماهیگیری مسیر خود را تغییر داد و هیچ کس هم آسیب ندید. سپس قایق گشتی بازگشت.

خبرنگار پرسید: آیا آنها درنظر داشتند که سوار کشتی ماهیگیری شوند؟

سخنگوی پنتاگون گفت: من جزئیات بیشتری در این باره نمی دانم. فقط می دانم که یک تیر شلیک شد وهیچ کسی هم آسیب ندید. هم کشتی و هم کشتی ماهیگیری مسیرخود را تغییر دادند. من برای جزئیات بیشتر این خبر شما را به ناوگان پنجم ارتش آمریکا در بحرین ارجاع می دهم.