به گزارش افکارنیوز، محمدعلی نجفی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در احکام جداگانه‌ای محمد میرزایی بادیزی را به سمت سرپرستی دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان و علی تیزرو را به سمت ریاست مرکز آموزش عالی لامرد منصوب کرد.

در حکم انتصاب محمد میرزایی به سمت سرپرستی دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان، آمده است: امید است با توکل به خداوند سبحان، مأموریت و وظایف سرپرستی را برپایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب به انجام رسانید، بایسته است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبردهای دولت تدبیر و امید و جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری و نقش‌آفرینی آن در اقتصاد دانش بنیان و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایفا نمایید.

سرپرست وزارت علوم در حکم انتصاب علی تیزرو به سمت ریاست مرکز آموزش عالی لامرد، تاکید کرده است: امید است با توکل به خداوند سبحان، مأموریت و وظایف ریاست مرکز آموزش عالی لامرد را بر پایه قوانین، سیاستها و برنامههای مصوب به انجام رسانید، بایسته است با پیروی از آموزههای اسلامی، مبانی علمی، راهبردهای دولت تدبیر و امید و جلب همکاری دانشگاهیان، صاحبنظران و مسئولین و استفاده از کمکهای مردمی در توسعه آموزش عالی منطقه و تحقق سیاستهای وزارت متبوع نقش مؤثر ایفا نمایید.