به گزارش افکارنیوز، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی چهارشنبه شب هفته جاری به استان بوشهر سفر خواهد کرد.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان به منظور حضور در مراسم بزرگداشت "رئیسعلی دلواری" که صبح پنجشنبه برگزار میشود، به استان بوشهر سفر میکند.