به گزارش افکارنیوز، وزارت خارجه کانادا در اقدامی که آن را همدردی با زندانیان سیاسی در ایران خوانده درباره مسائل قضایی ایران بیانیه صادر کرد و خواستار آزادی فوری این زندانیان در ایران شد.

در این بیانیه کانادا با مطرح کردن ادعاهایی نسبت به وضعیت زندانیان و سیستم قضایی ایران ابراز نگرانی کرده است.

این بیانیه مدعی شد: که زندانیان سیاسی ایران از حقوق قضایی خود محروم هستند و جمهوری اسلامی ایران به طور سیستماتیک حقوق مدنی آنها را نقض میکند.