به گزارشافکارنیوز، در یکی از نمونه‌ها، نفیسه کوهنورد خبرنگار اعزامی بی‌بی‌سی فارسی به عراق در صفحه فیسبوک خود مطلبی درباره گفت‌وگوی تلفنی خود با همسرش مهرداد فرهمند دیگر خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی که اکنون در غزه است را منتشر کرد که فرهنمد در آن مکالمه عناصر گروهک تروریستی داعش را با عنوان «آدمخور» خطاب می‌کند. در بخشی از این مطلب نوشته شده است:… میگم(نفیسه کوهنورد) برگرد میگه(مهرداد فرهمند) تو برگرد اونجا با ادم خورا طرفی … می‌گم(نفیسه کوهنورد)اما تو با موشکهای کور طرفی …


نفیسه-کوهنورد---مهرداد-فرهمند---داعش


متن نفیسه کوهنورد در فیسبوک

هنوز چند روز از سخنان صادق صبا رئیس بخش فارسی شبکه دولتی انگلیس بی‌بی‌سی نمی‌گذرد که در برنامه‌ای در این شبکه با اشاره به اعتراضات مخاطبان به استفاده نکردن از عنوان “تروریست” برای گروهک تروریستی داعش گفته بود:… ما موظف نیستیم که بر روی گروه‌ها و جریانات ارزش‌گذاری کنیم و چون این گروهک خود را دولت اسلامی‌می‌نامد، ما هم از همان واژه برای آنها استفاده می‌کنیم … این موضوع جز سیاست‌های کل بی‌بی‌سی است و ما از آن پیروی می‌کنیم …

صادق صبا در برنامهای از شبکه بیبیسی فارسی به توجیح تروریست خطاب نکردن داعش پرداخت.


صادق صبا در برنامه‌ای از شبکه بی‌بی‌سی فارسی به توجیح تروریست خطاب نکردن داعش پرداخت.

اینگونه اتفاقات که به دفعات در شبکه دولتی انگلیس بی‌بی‌سی فارسی رخ داده است، نشان دهنده وجود اختلاف بین عوامل این شبکه با مدیران ارشاد و سیاست‌های شبکه مذکور است.

گفتنی است، نفیسه کوهنورد که در زمان حضور در ایران در روزنامه همشهری بین‌الملل فعالیت می‌کرد، در بین همکاران خود به فساد اخلاقی معروف بوده و برخی زن‌هایی که همسرانشان با کوهنورد همکار بودند شوهرانشان را از هرگونه ارتباط با او منع می‌کردند. نفیسه کوهنورد در زنان دانشجویی نیز به دنبال پسرهای پولداری بود تا ضمن فریب دادن آنها، با برقراری رابطه یا ازدواج به ثروت آنها برسد که در یکی از موارد همسر وی پس از آگاهی از اینکه کوهنورد به دنبال ثروت و اموال خود است، وی را طلاق می‌دهد.

نفیسه-کوهنورد-و-مهرداد-فرهمند


نفیسه کوهنورد و مهرداد فرهمند، دو خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی.


نفیسه کوهنورد پس از مهاجرت به انگلیس و فعالیت در بی‌بی‌سی فارسی با برخی عوامل بی‌بی‌سی فارسی مانند علی همدانی روابطه داشته و با صادق صبا نیز رابطه بسیار گرمی‌داشته است! کوهنورد پس از ازدواج با مهرداد فرهمند و به درخواست همسرش از برنامه نوبت شما رفت و خبرنگاری در کشورهای دیگر را به حضور در کنار افراد فاسدی مانند صادق صبا و بهزاد بلور و … ترجیح داد. شنیده شده، این موضوع نیز سبب ناراحتی صادق صبا از وی شد و برای نمونه اخیراً نفیسه کوهنورد و شوهرش مهرداد فرهمند را به ماموریت‌ دور دست در عراق و غزه اعزام کردند.