به گزارشافکارنیوز،' جان اش ' رییس مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه در نشست غیر رسمی این مجمع در پیامی گفت: انجام چنین آزمایش های به منزله بازی با آتش است.

این پیام افزود: هدف ما دستیابی به جهانی عاری از اسلحه های هسته ای است و رهبران جهان باید با احترام به چنین آرمانی برای ممنوع کردن هرگونه آزمایش هسته ای تلاش کنند.

در این پیام که به وسیله ' چارلز تمبانی ' معاون ریاست مجمع عمومی سازمان ملل قرائت شد، آمده است: از اولین آزمایش هسته ای که در ۱۶ ژوئیه سال ۱۹۴۵ از سوی آمریکا صورت گرفت، تاکنون بیش از ۲۰۰۰ آزمایش هسته ای به وسیله کشور های مختلف انجام شده است.

همه کشور های عضو این مجمع با این آرزو که دیگر جایی برای سلاح هسته ای وجود نخواهدداشت، توافق دارند و همه می دانیم که سلاح هسته ای با قدرت ویرانگری که دارد می تواند عواقب فاجعه آمیزی برای مردم جهان ببار آورد.

رییس مجمع عمومی سازمان ملل در این پپام با اشاره به زمان دستیابی به اهداف توسعه هزاره در سال ۲۰۱۵، تنها راه رسیدن به این اهداف را جلوگیری از وقوع چنین فجایعی بر روی کره زمین دانست.

وی افزود که رهبران کشور های جهان نباید در مقام رهبر یک کشور و با منافعی محدود به این مسئله نگاه کنند، بلکه باید به عنوان عضوی از اعضای یک خانواده بزرگ جهانی برای از میان بردن اسلحه های هسته ای بکوشند.

وی با اشاره به بمباران هسته ای دو شهر ژاپن به وسیله نیروهای آمریکایی در سال ۱۹۴۵ گفت: با انفجار دو بمب هسته ای که در ماه اوت سال ۱۹۴۵ به ویرانی کامل دو شهر هیروشیما و ناکازاکی منجر شد، شاهد جنون و وحشت جنگ های هسته ای بوده ایم و باید از آن درس بگیریم.

وی درپایان با ابراز تاسف از این که معاهده منع آزمایش های هسته ای که ۱۸ سال پیش به تصویب اعضای مجمع عمومی رسید، هنوز از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست از هشت کشوری که هنوز این معاهده را به تصویب نرسانده اند، خواست به این معاهده بپیوندند.